پالایش داده ها

سطح TRL:
1 9

مرتب سازی

نحوه نمایش

/
20.1001.3.CTQHT00=.2023.12.06.1.6 ایده

با توجه به کاربری فراوان نانوذرات به دلیل ویژگی های ساختاری و ذاتی انها در این حوزه با نانوذرات مبتی بر مس کارهای بسیاری قابل انجام است. نانوذرات مس در پزشکی به با خاصیت انتی باکتریال و حمل دارو ، به عنوان کاتالیزور بسیاری از واکنش ها، و ....

 • تعداد نیاز ها
  0
20.1001.3.CPQHT00=.2023.12.06.1.1 ایده

با کمک فرایندهای الکتروریسی الیاف پلیمری حاوی نانوذرات مس تهیه و خواص آنتی باکتریال بررسی می گردد.

 • تعداد نیاز ها
  0
20.1001.3.CJQHT00=.2023.12.06.1.6 ایده

پلیمرها و کامپوزیت های پلیمری به دلیل داشتن ظرفیت جذب بالا توانایی حذف بسیاری از الاینده ها را دارند و با توجه به خواص انتی باکتریال مس می توان از این فلز پرکاربرد و ارزشمند استفاده کرد

 • تعداد نیاز ها
  0
20.1001.3.CEQHT00=.2023.12.06.1.1 ایده

با توجه به خواص آنتی باکتریال اثبات شده از مس و کامپوزیت های آن می توان زخم پوش های پلیمری حاوی ترکیبات مس را تهیه و برای کاهش عفونت های پس از جراحی بکار برد.

 • تعداد نیاز ها
  0
20.1001.3.BTQHT00=.2023.12.05.1.4 ایده

برگزاری کارگاه های تخصصی امنیت مواد غذایی ناظر کیفی متخصص صنایع غذایی بر روند شرکت های تولیدی مواد غذایی ترقیب به استفاده از فرایند غیر حرارتی در جهت حفظ مواد مغذی مواد غذایی اصلاح نظام سلامت غذا ایجاد کارگروه صنایع غذایی در استان خوزستان ایجاد اتاق فکر صنایع غذایی در استان خوزستان که بسیار لازم و مهم است

 • تعداد نیاز ها
  0
20.1001.3.BPQHT00=.2023.12.05.1.9 ایده

ترقیب بانوان به پخت غذای با کیفیت اصلاح سبک تغیه خانواده توسط بانوان آموزش کنترل فرایند مواد غذایی حین پخت و جلوگیری از کاهش مواد مغذی برگزاری دوره های اموزشی تغذیه سالم و استفاده از منابع ارزان و دور ریز

 • تعداد نیاز ها
  0
20.1001.3.BJQHT00=.2023.12.05.1.4 ایده

استفاده از کربنات کلسیم خوراکی اسیدیته را بشدیت کاهش می دهد.

 • تعداد نیاز ها
  0
20.1001.3.BEQHT00=.2023.12.05.1.9 ایده

استفاده از موسیلاژ ضد میکروبی و پوشش دهی سیب زمینی و افزایش ماندگاری ان

 • تعداد نیاز ها
  0
20.1001.3.BAQHT00=.2023.12.05.1.4 ایده

پنیر را می توان در مقایس نانو در اب اشامیدنی بدون تغییر رنگ اب و فقط مزه اب را تغییر می دهد، ب کار برد. همچنین می تون یک نی با طعم پنیر ساخت. به این صورت ک آب به صورت پاکتی همراه با یک نی طعم دار وارد بازار گردد

 • تعداد نیاز ها
  0
20.1001.3.B6QHT00=.2023.12.05.1.9 ایده

پودر هسته خرما می تواند در مکمل های غذایی جهت اصلاح سبک تغذیه انسان مورد استفاده قرار گیرد. همچنین به عنوان محیط کشت میکروبی و ترکیب ارزان و در دسترس استفاده شود. این پژوهش ها حاصل پایان نامه دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی است.

 • تعداد نیاز ها
  0